Prawo cywilne,
pracy, rodzinne i opiekuńcze

w szczególności sprawy:

– o: rozwód, separację, alimenty, rozliczenie konkubinatu, uregulowanie kontaktów z dziećmi, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, podział majątku dorobkowego, zniesienie współwłasności, podział nieruchomości, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, ubezwłasnowolnienie,

– z zakresu postępowania zabezpieczającego,
– egzekucyjne,
– z zakresu prawa pracy,
– i inne.

Prawo karne

na wszystkich etapach postępowania:

– przygotowawczym: w formie obrony lub reprezentowania stron w Prokuraturze Rejonowej,  Okręgowej i  Apelacyjnej,

– sądowym: świadcząc pomoc prawną przed Sądem: Rejonowym, Okręgowym, Apelacyjnym oraz Najwyższym

–  wykonawczym – w zakresie pomocy prawnej w szczególności w sprawach związanych z: zarządzeniem wykonania kary, odroczeniem wykonania kary, postępowaniem zażaleniowym, wyrokiem łącznym, czy też odbywaniem kary w systemie dozoru elektronicznego.

Odszkodowania

zarówno przed ubezpieczycielami, organami ścigania jak i sądami.

Z doświadczenia wynikającego z prowadzenia spraw w zakresie odszkodowań wynika, iż zdecydowana ich większość jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżana, co stwarza konieczność samodzielnego dochodzenia należnego roszczenia. Wówczas Kancelaria zapewnia kompleksowość działań ograniczając Państwa udział w sprawie do niezbędnych czynności. W ramach pomocy prawnej Kancelaria zapewnia prowadzenie spraw na wszystkich etapach: od momentu zdarzenia do chwili wypłaty odszkodowania.

Z pomocą Kancelarii możecie Państwo dochodzić roszczeń, w szczególności związanych z:

– wypadkami komunikacyjnymi,
– wypadkami losowymi,
– śmiercią najbliższej osoby w następstwie wypadku,
– wypadkiem przy pracy,
– chorobami zawodowymi,
– zniszczonym mieniem, itp

Rozwody

postępowania w sprawach o rozwód i separację :

udzielając kompleksowej pomocy w czasie postępowania przed sądem i wyjaśniając wszelkie Państwa wątpliwości związane z jego tokiem oraz możliwymi konsekwencjami orzeczeń, tak w zakresie praw i obowiązków małżonków oraz sytuacji małoletnich dzieci stron.

 

Inne

– obsługa prawna
– doradztwo dla firm,
– sporządzanie opinii prawnych,
– porady prawne przez internet.