Kancelaria odszkodowawcza we Wrocławiu Adwokat Bożena Nowak-Zaguła oferuje usługi z zakresu: odszkodowania i dochodzenie odszkodowań.

Z doświadczenia wynikającego z prowadzenia spraw w zakresie odszkodowań wynika, iż zdecydowana ich większość jest przez towarzystwa ubezpieczeniowe znacznie zaniżana, co stwarza konieczność samodzielnego dochodzenia należnego roszczenia.

Zdarzają się także sytuacje odmowy przyznania świadczenia mimo, iż winno ono być wypłacone.

Kancelaria zapewnia kompleksowość działań, ograniczając Państwa udział do niezbędnych czynności. W ramach pomocy prawnej zapewniamy prowadzenie spraw na wszystkich etapach od momentu zdarzenia do chwili wypłaty odszkodowania, poprzez:

  – gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
  – sporządzanie pism,
  – kontakty z ubezpieczycielem,
  – reprezentowanie w postępowaniu przed organami ścigania i sądami.

Z pomocą Kancelarii możecie Państwo dochodzić odszkodowań związanych, w szczególności:

  – z wypadkami komunikacyjnymi,
  – z wypadkami losowymi,
  – z wypadkami przy pracy,
  – chorobami zawodowymi,
  – ze śmiercią najbliższej osoby,
  – ze zniszczonym mieniem, i innymi.

Wychodząc naprzeciw Państwa sugestiom przedstawiam odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania:

Sąd orzekł przyczynienie się do wypadku. Czy w tej sytuacji możliwe jest uzyskanie odszkodowania?
TAK. Zostanie ono jednak odpowiednio pomniejszone w zależności od stopnia przyczynienia się. Należy jednak pamiętać, że zawsze warto ubiegać się o odszkodowanie.

Biegły sporządził na moje zlecenie opinię w sprawie kosztów naprawy mojego samochodu, uczestniczącego w wypadku drogowym. Czy mogę tę opinię wykorzystać w sądzie?
W takim przypadku można dołączyć opinię do pozwu. Będzie ona jednak traktowana jako opinia prywatna. Podstawą do ustalenia wysokości szkody w postępowaniu sądowym jest opinia biegłego sądowego z listy danego Sądu Okręgowego. Opinia wydawana jest na zlecenie Sądu orzekającego w sprawie.

Otrzymałam odszkodowanie od ubezpieczyciela. Moim zdaniem jednak znacznie mniej aniżeli powinnam. Czy fakt wypłaty oznacza, iż nie mam już możliwości uzyskania wyższej kwoty.
Fakt wypłaty przyznanej przez ubezpieczyciela kwoty nie zamyka drogi do dochodzenia wyższej kwoty. Pozostaje wówczas najczęściej droga sądowa. Z doświadczenia wynika bowiem, iż w przypadku wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela – nie uznaje on dalszych roszczeń o wyższe świadczenie. Wówczas należy skierować sprawę do sądu wnosząc o zasądzenie konkretnej kwoty.