Obecnie, wykorzystując dotychczas zdobyte doświadczenie,
w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej we Wrocławiu
oferuje pomoc prawną w postaci:

– reprezentowania przed organami ścigania, prokuraturami, sądami,
– udzielania porad prawnych,
– sporządzania pism i opinii prawnych,
– obsługi prawnej firm.